Schoolbeschrijving


NVO-GO is een basisschool voor primair onderwijs met het absolute doel binnen twee jaar ook vervolgonderwijs aan te bieden. Het is een jonge school, gestart in 2022 en met een kleine pauze starten we door  in het voorjaar van 2023. We zijn goedgekeurd en behouden deze goedkeuring als we doorstarten. We beginnen niet alleen als kleine school, maar willen ook klein blijven en maximaal uitgroeien tot een school voor rond de 30 leerlingen. Groei zien we in het opzetten van een tweede school op een andere plek en niet in het vergroten van de bestaande school.

 

Praktisch:

 

De  B3 basisschool maakt deel uit van Saemen Thuus. Onder de paraplu van Saemen Thuus komen in de toekomst meerdere scholen te hangen. Vanuit een coöperatieve gedachte ontwikkelen wij activiteiten die de school financieel zullen ondersteunen en zo ervoor zorgt dat kinderen zich op holistische basis vrij en onbezorgd kunnen ontwikkelen. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Als onderdeel van de ouderbijdrage dragen de ouders bij in arbeid of dienst binnen de school. Dit vergroot niet alleen het Saemen Thuus gevoel, wat een sterke basis is van onze visie, maar zorgt er ook voor dat wij naar onze kinderen toe het goede voorbeeld geven. Ieders talent doet er namelijk toe.

  

Inhoudelijk:

 

Wij hanteren een holistische basis die zich laat vertalen in de balans tussen Body, Mind en Soul. De verbinding van het lichaam, het motorische deel, met het hoofd dat zorgt voor het denkwerk en het hart dat zorgt voor het gevoelsleven. Wij geloven daarom niet in de kracht van herhaling, keer op keer stimulans van het hoofd, maar in de kracht van beeldend en bewegend leren. Door het motorische deel in het leerproces op te nemen en ook met beelden, reuk en smaak het gevoelsleven te stimuleren maken we van de balans gebruik die ieder van ons nodig heeft om heel en compleet te zijn. Ook zal daardoor het kind hierin zelf duidelijk kunnen maken of het klaar is om de leerstof tot zich te nemen, we bieden aan en gaan mee met de natuurlijke flow van het kind.

 

Wij laten de leeftijdsgroepen los. Ons uitgangspunt is dat interesse, niveau, verbinding of talent niet leeftijdsgebonden is en dus niet wordt bepaald door je geboortedatum.  Door niet in te delen in groepen naar leeftijd laat je ook de stempels los die een kind indelen in 'verder' of 'achter' en werken we niet met een landelijk gemiddelde waar een kind aan zou moeten voldoen.   er worden dan ook geen periodieke toetsen afgenomen waarvan het resultaat bepaald of het kind op niveau presteert, omdat ieder kind zijn eigen tempo ontwikkelt. Wij monitoren ieder kind middels een leerlingvolgsysteem en zorgen er daarmee voor dat het alle kerndoelen bereikt heeft om aan te sluiten op het voortgezet onderwijs. Wij doen dat alleen op onze eigen wijze

 


Is je mind full?

Of ben je mindfull?

Mindfulness draagt bij aan het verminderen van stress, een hoger welbevinden en versterking van het immuunsysteem.Voorkom het plakken van labels.

Besef dat elk kind speciaal is en leer samen werkwijzen te ontwikkelen om de verschillen niet slechts te accepteren, maar als kans om   van elkaar te leren.


Aandacht schenken aan relaties, gesprekken, veiligheid, samenwerken, oog voor elkaar hebben, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs.