Vrij particulier onderwijs


Wij bieden particulier onderwijs aan zónder staatssteun. Daardoor zijn wij vrijer en in staat onze eigen route te kiezen. Een route  in samenspraak  en vanuit een coöperatie mentaliteit.

 

Wij vragen een ouderbijdrage, maar geven daar onze 'eigen wijze' invulling aan. Het is niet alleen een som geld om je kind naar school te kunnen brengen, maar een bijdrage aan de door ouders gedragen leeromgeving. Een stukje omdenken dus.

 

Om de ouderbijdrage behapbaar te houden draag je bij ons een gedeelte van de ouderbijdrage  bij in arbeid/diensten.  

Zo maken we ook gebruik van elkaars talenten en inzet. Precies zoals wij dat ook de kinderen willen meegeven. Ieder heeft een talent en ieder talent is waardevol. 

Ouders geven gastlessen vanuit eigen kennis en passie, maar ook hopen wij blij verrast te worden door ouders met een bijzonder talent waar wij niet eerder aan gedacht hebben. Bijvoorbeeld kennis over muziek, techniek of sport. Wij bespreken dit samen in zorgvuldig overleg zodat ieder daarin naar tevredenheid kan bijdragen.

 Volop buiten leven en leren. Volop genieten van de prachtige natuur


Ouderbijdrage

De    maandelijkse ouderbijdrage bestaat    uit  een bedrag

van   195,-   euro per kind per maand 

arbeidsuren van in totaal één dag per maand.   

 

 Ook vragen we een eenmalig aanmeldbedrag van 390,- euro