Jouw kind(eren) aanmelden


Hoe gaat dat bij ons?


Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en de ouders passen bij onze kijk op onderwijs. 

Ook is onze vorm van onderwijs een verbinding tussen ouders, begeleiders en bestuur. Wij hebben daarom een aantal  belangrijke punten hieronder op een rij gezet.

 

*Je hebt de website  grotendeels gelezen en onze kijk op onderwijs spreekt je aan.

*De ouderbijdrage in zowel geld als tijdsinvulling is je niet ontgaan

*Je bent bereid mee te bouwen aan deze nieuwe vorm van onderwijs

 

De volgende stap is deelname aan de informatieavond.

Dit is een zoommeeting met founder Renate van Klaveren. Hierin gaan wij kennismaken en worden alle  vragen en belangrijke zaken  besproken.  Ook wordt er  doorgenomen of de missie en visie van de school helder is en aansluit op jullie gedachtengoed.   

We doen dit met een kleine groep van maximaal 4 geïnteresseerden. 

Data voor deze meeting staan in de agenda.

 

In de zoommeeting worden de vervolgstappen verder duidelijk gemaakt  en zal er een persoonlijk plan worden  samengesteld met de betrokken geïnteresseerden.

 


Zijn er  kosten aan verbonden ?


 Wij zijn een particuliere, niet door de staat bekostigde school

 

Voor de zoommeeting vragen wij een donatie van 35,- euro

Dit bedrag komt ten goede aan onze kinderen op de Leertuin

 

 Voor de Leertuin   vragen  wij een ouderbijdrage in geld en arbeid.

Lees meer bij  ouderbijdrage

 

Naast de ouderbijdrage  vragen wij eenmalig inschrijfgeld. 

Er wordt voor ieder kind een persoonlijke map gemaakt waarin wij de leerresultaten bijhouden en er zijn vele zaken die wij gaandeweg nog extra voor onze leerlingen regelen. Met dat inschrijfgeld help jij  meebouwen aan dat potje.

 Wij bouwen een coöperatieve structuur die ervoor zorgt dat wij zelfvoorzienend zijn als particuliere vrije school. Daarom is het belangrijk dat wij in grote lijnen dezelfde droom en visie hebben met elkaar.   Dat is de reden dat wij zo persoonlijk en zorgvuldig te werk gaan. Als ouder geeft je dat ook de zekerheid dat iedereen die betrokken is op eenzelfde bewuste wijze in het leven staat. Dat geeft vertrouwen en met recht een gevoel van

Saemen Thuus.