Saemen Thuus


Welkom op de pagina van Saemen Thuus. 

Wij zijn een coöperatieve  organisatie  voor en door ouders die samen willen verbinden en activiteiten willen ontplooien die ten goede komen aan de school NVO-GO. We gaan samen genieten van fijne verbindende activiteiten, maar we gaan ook werkzaamheden ontplooien die financieel gaan bijdragen aan de school. Zo dragen wij het 'samen leven en samen leren' in de praktijk uit en maken we gebruik van elkaars talenten en inzet voor een mooi gemeenschappelijk doel. Precies zoals wij ook willen dat onze kinderen dat leren op de NVO-GO school. 


Saemen Thuus is de overkoepelende coöperatieve organisatie waaronder NVO-GO valt. Deze  is  voor én door ouders opgezet die vanuit holistische gedachte willen verbinden met elkaar.  Door  een stevig fundament te bouwen kunnen wij financieel sterk komen te staan waardoor wij de school bestaansrecht kunnen bieden en daarmee onze kinderen een mooie leerweg en een mooie toekomst.  Coöperatie-Structuur