Saemen Thuus


Welkom op de pagina van Saemen Thuus. 

Wij zijn een coöperatie ( momenteel in oprichting)  voor en door ouders die samen willen verbinding en activiteiten willen ontplooien die ten goede komen aan de school NVO-GO. We gaan samen genieten van fijne verbindende activiteiten, maar we gaan ook werkzaamheden ontplooien die financieel gaan bijdragen aan de school. Zo dragen wij het 'samen leven en samen leren' in de praktijk uit en maken we gebruik van elkaars talenten en inzet voor een mooi gemeenschappelijk doel. Precies zoals wij ook willen dat onze kinderen dat leren op de NVO-GO school. 


Saemen Thuus is de coöperatie waaronder NVO-GO valt. Deze coöperatie is  voor én door ouders opgezet die vanuit holistische gedachte willen verbinden met elkaar.  Door met de coöperatie een stevig fundament te bouwen kunnen wij financieel sterk komen te staan waardoor wij de school bestaansrecht kunnen bieden en daarmee onze kinderen een mooie leerweg en een mooie toekomst.  Hoe doen wij dat?


De coöperatie ontwikkeld een diversiteit aan werkzaamheden en activiteiten die ten alle tijden ten goede komen aan de coöperatie en aan de school en deze  (financieel) ondersteunen.   De werkzaamheden en activiteiten  worden uitgevoerd door de ouders, die hiermee een gedeelte van hun ouderbijdrage kunnen vervullen en die vrijwillig gepassioneerd meewerken, maar ook door andere coöperatie leden die  zich aansluiten  op het zelfvoorzienend en holistisch leven waar de coöperatie voor staat. Door te zorgen voor een sterk financieel plan kunnen we de ouderbijdrage laag houden en tegelijkertijd op die wijze verbindingen slaan en zorgen voor een stevig fundament. Zo kunnen zoveel mogelijk ouders en kinderen zich aansluiten bij onze school en kunnen de leerkrachten en specialisten zich zorgeloos richten op de kinderen en het onderwijs, wetende dat de coöperatie  zich voor de school inzet.  

 

Daarom voelen wij ons  Saemen Thuus


Coöperatie-Visie


Community-Aanbod


Agenda