Vanuit  thuisonderwijs aansluiten


Wij willen  ook een plek bieden voor de kinderen die nu thuisonderwijs krijgen of die nog niet in het onderwijssysteem zijn aangemeld. Begrijpelijkerwijs zijn er ouders die hun kinderen, nu ze eenmaal uit het onderwijssysteem zijn, uit het onderwijssysteem willen houden. Dat kan bij ons.

 

Daarom bieden wij ook voor deze kinderen én ouders een plek binnen onze school en coöperatie. Kom lekker meedoen en voel je bij ons Saemen Thuus.

 

Dit doen wij natuurlijk vrij, maar niet geheel vrijblijvend. Omdat de kinderen op school allen gelijk zijn aan elkaar en ook samen opdrachten willen uitvoeren of samen willen spelen moeten we kunnen rekenen op elkaars aanwezigheid. Daarom stellen wij hier vaste dagen voor in. Dat zijn minimaal de Maandag, de Woensdag en de Vrijdag volgens de vaste uren.  Meer dagen mag altijd, minder niet. Ook de ouderbijdrage blijft gelijk aan die van een ingeschreven kind, want ook dit kind neemt een volwaardige plek in binnen onze school waar wij het eerste jaar maar plek kunnen bieden aan 30 kinderen.

 

 

Interesse in deze mogelijkheid? Neem contact met ons op of schrijf meteen je kindje in en vermeld erbij dat je thuisonderwijs geeft. Wij nemen dan contact met jou op!