Vrij particulier onderwijs


Wij bieden particulier onderwijs aan zónder staatssteun. Daardoor zijn wij vrijer en in staat onze eigen route te kiezen. Een route  in samenspraak  en vanuit een coöperatie mentaliteit.

 

Wij vragen een ouderbijdrage, maar geven daar onze 'eigen wijze' invulling aan. Het is niet alleen een som geld om je kind naar school te kunnen brengen, maar een bijdrage aan de community. Een stukje omdenken dus.

 

Om de ouderbijdrage behapbaar te houden, en geheel in lijn met het community denken van onze coöperatie , draag je bij ons een gedeelte van de ouderbijdrage  bij in arbeid/diensten. Binnen onze coöperatie zijn er diverse werkzaamheden waar wij betaalde arbeid voor in moeten huren. Als deze arbeidsuren kunnen worden ingezet door ouders ter inwisseling van de ouderbijdrage kunnen wij op die wijze de kosten verrekenen. 

 

Dit zorgt dus niet alleen voor die betaalbare lagere ouderbijdrage, maar ook wordt het community gevoel hierdoor versterkt.  We maken zo gebruik van elkaars talenten en inzet. Precies zoals wij dat ook de kinderen willen meegeven. Ieder heeft een talent en ieder talent is waardevol. 

  

Wij stellen ons voor dat er klusteams ontstaan, schoonmaakteams en tuinier groepen. Maar ook hopen wij blij verrast te worden door ouders met een bijzonder talent waar wij niet eerder aan gedacht hebben, maar welke ons wel steunt en verder helpt binnen de coöperatie. Bijvoorbeeld kennis over muziek, techniek of sport. Wij bespreken dit samen in zorgvuldig overleg zodat ieder daarin naar tevredenheid kan bijdragen.

 

We doen het voor elkaar en met elkaar. De school wordt dan ook   ondersteund  door de  coöperatie Saemen Thuus.   Lees hierover meer bij onze coöperatie-visie  Volop buiten leven en leren. Volop genieten van de prachtige natuur


Ouderbijdrage

De    ouderbijdrage bestaat    uit   200,- euro per kind per maand 

+   één werkdag aan uren per maand in arbeid/dienst.

 

 

 

Een halvering van de  geldelijke bijdrage en een minimale verdubbeling van de in te zetten arbeidsuren is in overleg bespreekbaar als jouw talent en inzet de community ten goede kan komen. We bespreken dit in goed overleg. Neem daarvoor contact met ons op.


Note: Recent hebben wij de tekst op deze pagina, na feedback van diverse ouders met wie wij al gesproken hebben, wat aangepast. Mocht jij nu net die informatie op deze pagina missen die jou juist zo aansprak, laat het ons dan weten!  


Na school - clubs

Na school verzorgen wij opvang voor kinderen. Ook als jouw kind niet bij ons naar school gaat. Wij doen  dat door de kinderen met diverse club-groepjes tot rust te laten komen of hen juist de mogelijkheid te bieden zich te ontladen en energie kwijt te kunnen. Er zullen  verschillende mogelijkheden ontstaan vanaf het moment dat wij als school in bedrijf zijn. Denk aan voetballen, knutselen, lezen, dansen en tuinieren. Dit valt buiten de ouderbijdrage en is optioneel en per uur te boeken.

 

Kosten: 5,- euro per uur per kind. In het tijdvak van 15:00 tot 17:30