Natuurlijk vrij onderwijs


Vrije scholen bevinden zich over de hele wereld en zijn op een aantal punten herkenbaar. Een   breed gedragen basisgedachte is de samenwerking en stimulering binnen ieder individu van   de handen, het hoofd en het hart. Binnen de holistische lijn laat zich dat vertalen in de balans   tussen Body, Mind en Soul. De  verbinding van het lichaam, het motorische deel, met het   hoofd die zorgt voor het denkwerk en het hart die zorgt voor het gevoelsleven.   Wij geloven daarom niet in de kracht van herhaling, keer op keer stimulans van het hoofd,   maar in de kracht van beeldend en bewegend leren. Door het motorische deel in het   leerproces op te nemen en ook met beelden, reuk en smaak het gevoelsleven te stimuleren   maken we van de balans gebruik die ieder van ons nodig heeft om heel en compleet te zijn.   De balans tussen Body, Mind en Soul. Dit is de basis die onze school het best beschrijft.

 


 

Onze missie is erop gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen vanuit hun eigen talent en   binnen onze kernwaarden: natuurlijk en vrij. Om zo trouw te kunnen blijven aan het eigen   levensdoel en de eigen talenten en vaardigheden tot ontwikkeling te kunnen laten komen   om later op authentieke wijze invulling te kunnen geven aan het eigen leven.   Er zijn kinderen die denken in beelden of die 'denken' met hun handen. Er zijn kinderen die   intuïtief reageren of die heel duidelijke kaders nodig hebben. Kinderen die snel overprikkeld   raken of die de prikkels juist opzoeken. Wij laten kinderen op holistische wijze ontplooien en   daarbij worden ze tegelijkertijd als stevige individuen voorbereid op passend 

vervolgonderwijs en de maatschappij.

 


Is je mind full?

Of ben je mindfull?

Mindfulness draagt bij aan het verminderen van stress, een hoger welbevinden en versterking van het immuunsysteem. 

Een beeldend overzicht van onze onderwijs richtlijnen. Neem contact met ons op om ons onderwijsplan op te vragen. 

 

Meer weten? Neem contact met ons op!
afbeelding ter indicatie van ons lesprogramma

Voorkom het plakken van labels.

Besef dat elk kind speciaal is en leer samen werkwijzen te ontwikkelen om de verschillen niet slechts te accepteren, maar als kans om   van elkaar te leren.


Aandacht schenken aan relaties, gesprekken, veiligheid, samenwerken, oog voor elkaar hebben, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. 

Onze school  blijft kleinschalig, waar iedereen elkaar kent en kan vertrouwen. Waar de kinderen, de docenten, de   ouders en grootouders zich thuis voelen. Waar we het coöperatie gevoel  écht uitdragen. Waar we samen bouwen aan die mooie liefdevolle wereld. Waar zowel klein als groot mag floreren in hun talent en we als zelfbewuste mensen zo  kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl en gezonde aarde. 

Wat heerlijk om hier deel van uit te maken!

 


Interesse?

 

Spreekt onze zienswijze je aan en zoek je een andere wijze van onderwijs voor jouw kind(eren) dan zijn wij misschien een goede match. Wij vinden het fijn om  het proces heel persoonlijk te houden en willen je dan ook uitnodigen tot contact.   We leren van elkaar. Wat heeft jouw kind nodig, waar ben jij naar opzoek? Vertel het ons zodat we persoonlijk die verbinding kunnen maken. We horen je graag!