(weer) kind (kunnen) zijn


Door dagelijks in verbinding te staan met de natuur geven wij onze kinderen de kans een connectie op te bouwen met de aarde en met zichzelf.  Te ontdekken, te groeien en te verstevigen. Als die grote stevige boom met de wortels diep in de aarde en met de kruin in de zon. Veerkrachtig en in verbinding met zichzelf. Het talent aanwakkeren wat in ieder kind aanwezig is zodat ze  hun eigen pad kunnen lopen. Zoals het bedoeld is.  


 Er zijn kinderen die denken in beelden of die 'denken' met hun handen. Er zijn kinderen die  intuïtief reageren of die heel duidelijke  kaders nodig hebben.   Kinderen die snel overprikkeld raken of die de prikkels juist opzoeken.

Wij zijn benieuwd naar die kinderen van de nieuwe tijd die ieder een prachtig pallet aan eigenschappen hebben meegekregen en in wie een  talent verscholen ligt .Een dag op onze school

Ochtend

We  ontvangen de kinderen in een breed tijdskader zodat de ouders nog een bakje koffie/thee kunnen drinken en de kinderen lekker even buiten kunnen spelen. Daarna bieden we een paar start activiteiten aan waardoor ieder kind de opstart kan maken die het beste bij hem of haar past.  Denk aan mindfulness, dansen of werken in de moestuin*.  Om vervolgens met de leerkracht het dag-plan te maken en van start te gaan.   Dit gaat per kind verschillend in groepjes of juist solo. Binnen of buiten.

Lunch

We lunchen met elkaar  en eten altijd buiten. Dat kan tenslotte ook buiten in ons overdekte amfitheater*. De lunchtijd is een belangrijke tijd voor ons. Kinderen hebben dit moment nodig om op te laden. Letterlijk energie toe te voegen aan hun lichaam en geest, maar ook om op hun eigen wijze tot rust te komen. Na het eten kan er dan ook rustig worden (voor)gelezen  of juist actief worden bewogen in de tuin of gewandeld over ons eigen blote-voeten pad*.

Middag

Na het opladen van de lunch is er weer energie voor de middag. De kinderen gaan verder met het dag-plan. In  de middag zijn ook de lessen verwerkt van de specifieke vakdocenten.

Zo mogelijk is er ook eens een les waar alle leerlingen bij aanwezig zijn. Denk aan muziek en dans wat juist heerlijk is om met elkaar samen te beleven. Ook het ophalen van de kinderen zal in een wat breder tijdskader  plaatsvinden. * deze mogelijkheden zijn op dit moment nog afhankelijk van de toekomstige  locatieZinvol leren

Als je met plezier iets doet ontstaat er een  heerlijke levensenergie die je laat stromen en zorgt voor gemakkelijke opname van de lesstof. Nadat de leerkracht je voorzien heeft van nieuwe informatie kun je daarop zelf kiezen hoe je die informatie verder gaat uitwerken. Schrijf je een beeldend verhaal of teken je, schilder je of boetseer je iets wat met die lesstof te maken heeft. Wil je dit alleen doen of kies je ervoor dit met anderen samen te doen in een klein project. Doe je liever eerst taal en daarna rekenen of andersom? 

Het is bij ons niet vrijblijvend, sommige dingen moet je nu eenmaal oefenen, maar zoeken naar een plezierige manier  helpt jou daarbij.  Liters en kilo's en grammen laten zich sneller duidelijk maken als je een lekkere cake bakt. Dus dat doen wij dan ook.

En vervolgens verkopen we de cake in onze webwinkel, maken we foto's en berekenen een kostprijs en verkoopprijs. Zo zijn we weer bezig met ondernemerschap.   Zinvol dus!


Jong en oud, van 4 tot 14 jaar

Een geboortedatum is een punt in de tijd, maar zegt niets over interesse, niveau, verbinding of talent.  Verlangen en ontwikkeling groeit bij jonge kinderen als ze zien wat oudere kinderen al kunnen én tegelijk groeit bij oudere kinderen het vertrouwen in zichzelf als ze jongere kinderen tot voorbeeld kunnen zijn en hen kunnen helpen. Zij worden zich daardoor meer bewust. Ook zijn er interesses die gedeeld kunnen worden los  van leeftijd en kunnen. En kan een kind soms met taal al vele stappen verder zijn dan met rekenen en krijgt deze zo de gelegenheid die kwaliteiten vol te laten stromen in plaats van ze te moeten temperen of juist te versnellen. Uiteindelijk komen ze er allemaal!


Na school - Clubs

Na school verzorgen wij opvang voor kinderen. Ook als jouw kind niet bij ons naar school gaat. Wij doen  dat door de kinderen met diverse club-groepjes tot rust te laten komen of hen juist de mogelijkheid te bieden zich te ontladen en energie kwijt te kunnen. Er zullen  verschillende mogelijkheden ontstaan vanaf het moment dat wij als school in bedrijf zijn. Denk aan voetballen, knutselen, lezen, dansen en tuinieren.

Zoveel  mogelijk gaan wij daarbij naar buiten.  Dit valt buiten de ouderbijdrage en is optioneel en per uur te boeken.

 

Kosten: 5,- euro per uur per kind. In het tijdvak van 15:00 tot 17:30