Onze schooldagEen dag op onze Leertuin

 

Ochtend

We ontvangen de kinderen in een breed tijdskader (8.30 - 9.00) zodat de ouders niet hoeven te stressen en de kinderen nog even buiten spelen. Na onze ochtendbegroeting bieden we voor een half uur een paar start activiteiten aan waardoor ieder kind de opstart kan maken die het beste bij hem of haar past. Passief, actief of creatief. Denk aan bijvoorbeeld mindfulness, dansen en muziek of werken in de moestuin. Na een half uurtje spelen eten we met elkaar wat fruit om vervolgens een half uurtje te gaan lezen. We lezen zelf of lezen voor. Met de leerkracht wordt vervolgens het dag-plan gemaakt, of we vervolgen met het project waar we al aan begonnen waren. Dit gaat per kind verschillend in groepjes of juist solo. Het kan ook zijn dat de docent eerst aan de groep een nieuw thema gaat introduceren. Met een mooi verhaal, een stuk theorie of een andere 'eigen wijze'.

 

 

Lunch

We lunchen met elkaar en zoveel mogelijk buiten. De lunchtijd is een belangrijke tijd voor ons. Kinderen hebben dit moment nodig om op te laden. Letterlijk energie toe te voegen aan hun lichaam en geest, maar ook om op hun eigen wijze tot rust te komen. Na het eten kan er weer heerlijk worden gespeeld.

 

 

Middag

Na het opladen van de lunch en het spel is er weer energie voor de middag. In de middag is er een uur tijd voor een gastles. Specifieke vakdocenten en ervaringsdeskundigen vertellen over hun beroep, laten de kinderen een activiteit beleven of stimuleren ze tot het leren van een nieuwe vaardigheid. Ook hebben we een vaste ateliermiddag en muziek en dans staat op het programma om met elkaar te beleven. Als de les niet voor alle leeftijden geschikt of niet deinteresse heeft van een kind, is er altijd een begeleider aanwezig zodat er met het dagplan verder kan worden gegaan. Zinvol leren

Als je met plezier iets doet ontstaat er een  heerlijke levensenergie die je laat stromen en zorgt voor gemakkelijke opname van de lesstof. Nadat de leerkracht je voorzien heeft van nieuwe informatie kun je daarop zelf kiezen hoe je die informatie verder gaat uitwerken. Schrijf je een beeldend verhaal of teken je, schilder je of boetseer je iets wat met die lesstof te maken heeft. Wil je dit alleen doen of kies je ervoor dit met anderen samen te doen in een klein project. Doe je liever eerst taal en daarna rekenen of andersom? 

Het is bij ons niet vrijblijvend, sommige dingen moet je nu eenmaal oefenen, maar zoeken naar een plezierige manier  helpt jou daarbij.  Liters en kilo's en grammen laten zich sneller duidelijk maken als je een lekkere cake bakt. Dus dat doen wij dan ook.

En vervolgens verkopen we de cake in onze webwinkel, maken we foto's en berekenen een kostprijs en verkoopprijs. Zo zijn we weer bezig met ondernemerschap.   Zinvol dus!


Jong en oud, vanaf 0  jaar

Wij bieden ons Saemen Thuus gevoel aan voor kinderen vanaf 0 jaar . Door je bij onze community aan te sluiten kunnen de kleinsten  opvang krijgen bij onze peuterbegeleider(s) en groeien zo langzaam de community en de school in. De kleuters  sluiten bij 4 jaar  aan bij ons dagelijks onderwijs en groeien met elkaar mee tot aan het moment waarop ze onze school weer gaan verlaten. Na school is er ook opvang mogelijk. Deze opvang mogelijkheid is terug te vinden bij Saemen Thuus en wordt door de community verzorgd. 

 


Na school - Clubs

Na school verzorgen wij opvang voor kinderen. Ook als jouw kind niet bij ons naar school gaat. Wij doen  dat door de kinderen met diverse club-groepjes tot rust te laten komen of hen juist de mogelijkheid te bieden zich te ontladen en energie kwijt te kunnen. Er zullen  verschillende mogelijkheden ontstaan vanaf het moment dat wij als school in bedrijf zijn. Denk aan voetballen, knutselen, lezen, dansen en tuinieren.

Zoveel  mogelijk gaan wij daarbij naar buiten.  Dit valt buiten de ouderbijdrage en is optioneel en per uur te boeken. Deze  mogelijkheid wordt aangeboden vanuit Saemen Thuus

 

Kosten: 2,50 euro per uur per kind. In het tijdvak van 15:00 tot 17:30

Ook mogelijk voor kinderen buiten onze school voor 5,- euro per uur per kind.