natuurlijk vrij onderwijs


Natuurlijk    

Kinderen hun natuurlijke pad laten volgen. Bewegen, ontdekken en zichzelf laten zijn. Onderzoekend natuurlijk leren staat hier centraal. Letterlijk in de natuur bewegend buiten leren met vertrouwen in het kind. Een route die voor het kind natuurlijk aanvoelt en uitgaat van eigen interesse in zijn reis hier op aarde. Een natuurlijke flow om zijn eigen gekozen pad met natuurlijke skills te (her)ontdekken.

Vrij 

Vrij staat bij ons niet voor vrijblijvend, maar wel voor  de stimulatie van diverse vormen van vrijheid. De vrije geest mag zich ontwikkelen door met vele verschillende denkwijzen en informatiestromen in aanraking te komen, de vrijheid in je hart zorgt voor verwondering naar anderen en naar de natuur. Los van opgelegde conditioneringen vrij je hart kunnen volgen. Jouw eigen pad ontdekken. Vrij van vaste leeftijdsgroepen en letterlijk vrij van steun door de overheid waardoor wij ons ook vrijer voelen in ons kindgericht onderwijs.   

Onderwijs 

Onderwijs op holistische basis met de 3 pijlers Body, Mind en Soul als kernwoorden. Wij werken met tijdsvakken leerzame tijd waarbinnen het kind zelf projecten kiest op centrale thema's. Het mag zelf een plan trekken of meedoen met een gekozen aanbod. Basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel en worden gestimuleerd binnen de thema's of extra 1 op 1 aangeboden door de docent.   Zonder tijdsdruk. Ook zetten we in op gastlessen, groepsgericht of kindgericht. De 'waarom' vraag wordt gestimuleerd en met de huidige ontwikkelingen en inzichten is de geschiedenis geen vaststaand feit meer, maar een nader te onderzoeken pad.  Wij bouwen samen aan een liefdevolle wereld