'tijdelijke' stop van de Leertuin


Helaas is ons initiatief op dit moment tot een 'tijdelijke' stop gekomen.

Wij hebben onze locatie verlaten en vonden de onrust die dat met zich meebracht te onstabiel om onze kinderen op dat moment  de juiste vorm van onderwijs te kunnen bieden.  Onze aandacht gaat nu uit naar het onderdak bieden van onze kinderen en om lering te trekken uit de afgelopen tijd. We spreken de wens uit na dit proces een stevige doorstart te kunnen maken. Daarom is alle nodige informatie over onze Leertuin nog gewoon vindbaar op de site.

Ook informatie kan nog worden aangevraagd.     

--------------------------------------

Welkom  op de website van NVO-GO waar wij proberen zo uitvoerig mogelijk onze vorm van onderwijs  toe te lichten.  

 Kom alles  hierover te weten door in het menu te scrollen bij   De Leertuin,

ons nieuwe woord voor 'school'  die veel beter onze lading dekt.

Veel leesplezier!

 

 


Welkom

bij Saemen Thuus

onze coöperatieve   verbinding


Welkom op de website  waar je  meer kunt lezen over   Saemen Thuus,

voor en door ouders geïnitieerd.  Een overkoepelende coöperatieve verbinding waar in de toekomst meerdere leertuinen onder gaan vallen en waarmee wij verbindende activiteiten ontwikkelen voor onze ouders, maar ook omgevings-breed voor de inwoners van Goeree-Overflakkee en daarbuiten.   

Alle activiteiten ondersteunen zo mogelijk financieel  ook onze Leertuinen die particulier bekostigd worden door de ouders en ontvangen giften.

 

Kom meer te weten hierover te weten door in het menu te scrollen bij

Saemen Thuus

 

Veel leesplezier!

 

 

 


Wat is natuurlijk vrij onderwijs?


Natuurlijk    staat bij ons voor het leven en leren in de natuur, maar ook voor doen wat

natuurlijk aanvoelt.  Kinderen hun  natuurlijke pad laten volgen. Niet hele dagen stil zitten achter een bureau, maar laten bewegen, ontdekken en zichzelf laten zijn. Onderzoekend natuurlijk leren staat hier centraal.

Vrij  staat bij ons niet voor vrijblijvend, maar wel voor  je vrij voelen, vrij leven en leren in de natuur, je vrij kunnen gedragen, vrij van vaste leeftijdsgroepen en letterlijk vrij van steun door de overheid waardoor wij ons ook vrijer voelen in ons kindgericht onderwijs.   Wij zijn dan ook een onbekostigde B3 school.

Onderwijs  staat voor ons voor creatief onderwijs gericht op de natuurlijke behoefte van kinderen en het ontwikkelen van hun talent, met duidelijke doelen voor ogen.  Bewegend leren en in balans zijn met ons lichaam, onze geest en ons hart staan centraal.   Wij voldoen  aan de richtlijnen van de onderwijsinspectie, maar daarbinnen bewegen wij ons natuurlijk-vrij.  

 



Wij bouwen samen aan een liefdevolle wereld